NỘI QUY CỦA LỚP HỌC

 

 

 1. Đi làm đúng giờ, nghỉ phải có đơn xin phép, không tự ý ra ngoài khi đang trong giờ làm việc, trường hợp cần thiết phải xin phép BGH để bố trí phù hợp.
 2. Có tác phong văn minh sư phạm, vui vẻ nhã nhặn khi tiếp xúc với đồng nghiệp, với học sinh, với các bậc phụ huynh.
 3. Có ý thức học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, văn hóa giao tiếp, ứng xử, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác.
 4. Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ của công mọi lúc, mọi nơi.
 5. Không làm việc riêng, tiếp khách, không nói chuyện điện thoại trong giờ làm việc nếu không liên quan đến công việc và nhiệm vụ được giao.
 6. Không giao học sinh cho người lạ, trẻ em dưới 12 tuổi và các đối tượng không đủ tin cậy ( Khi đón trẻ trong trường hợp đặc biệt phụ huynh phải mang theo thẻ ).
 7. Đảm bảo đúng lịch sinh hoạt , giờ nào việc nấy, không cắt xén chương trình theo quy định của Bộ giáo dục, không vi phạm tiêu chuẩn của trẻ.
 8. Thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành và của địa phương.
 9. Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, nhà trường, các bậc phụ huynh nếu:
  1. .Để  ảnh hưởng đến tâm, sinh lý, sức khỏe, thất lạc học sinh do nguyên nhân chủ quan trong giờ làm việc của giáo viên, hoặc phạm vi quản lý của mình gây lên.
  2. .Để xẩy ra thất thoát, hư hỏng … Vật dụng đồ dùng học tập, các trang thiết bị

     khác…trong giờ mình phụ trách hoặc một số nguyên nhân chủ quan khác do bản thân mình gây ra.

 1. Các giáo viên được phân công mở, khóa cổng tại tất cả các khu phải thực hiện đúng thời gian quy định. Nếu để xảy ra thất lạc, mất học sinh, các trang thiết bị khác do khóa, mở cổng không đúng thời gian quy định thì cá nhân được giao đó phải chịu trách nhiệm.